School Days

ערכת קורס אנגלית לכיתה ה'

הורים יקרים,

ברוכים הבאים לערכת קורס אנגלית לכיתה ה'!

  • הערכה כוללת 6 אפליקציות ייעודיות לנייד

  • כל אפליקציה מתמקדת בנושא לימודי אחר

  • אין משמעות לסדר האפליקציות והנושאים. ניתן לבחור כל נושא שרוצים לחזק

לצורך תחילת העבודה, על התלמידים להכנס לקישור כאן:

רשימת האפליקציות בערכה

3. שם העצם ותואר השם

אפליקציה ללימוד כללי השימוש בשם העצם ביחיד וברבים, וכן שמות התואר.

The Noun - Singular - שם העצם ביחיד

The Noun - Plural - שם העצם ברבים

The Adjective - תואר השם

1. כינויי הגוף וצורות השייכות

אפליקציה ללימוד הנושאים הבסיסיים:

 כינויי גוף לנושא המשפט  - Subject Pronouns

Possessive 'S' - 'S' צורת השייכות עם

תארי השייכות - Possessive Adjectives

דקדוק

4 אפליקציות נפרדות המכסות את כל הנושאים בדקדוק שנלמדים בשנה זו:

4. מילות יחס

אפליקציה ללימוד המילים המראות לנו מתי מתרחשת פעולה ואיפה נמצא האדם או החפץ.

 Prepositions of Time - מילות יחס של זמן

 Prepositions of Place - מילות יחס של מקום

There is - There are ​

2. זמני ההווה

אפליקציה ללימוד זמני ההווה השימושיים ביותר באנגלית.

 

 הווה פשוט של הפועל Be-Present Simple - Be

הווה פשוט - Present Simple

 הווה מתמשך- Present Progressive

אפליקציה ללימוד:

שפת ההוראות בתרגילים באנגלית

אסטרטגיות עבודה​ לפתרון Unseens

חוקי אותיות גדולות וקטנות באנגלית

הבנת הוראות והבנת הנקרא

אפליקציה ללימוד:

400 מילים ראשונות שתלמיד צריך לדעת

אוצר המילים שבספרי הלימוד של כיתה ה'

אוצר מילים

אני מאחלת לילדיכם לימוד פורה, חווייתי ומהנה,

אתם מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה או בקשה!