אייקון וואטסאפ
אייקון מעטפה לשליחת מייל
אייקון טלפון
אייקון פייסבוק - אורלי גור

כל הזכויות שמורות לאורלי גור | orlygur@zahav.net.il | 052-3933900

עיצוב האתר: ענת בילינסון

עזרי לימוד להורדה בחינם

קובץ פעלים שבהם לא מכפילים עיצור אחרון
קובץ אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית? חלק שני

אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית?

חלק שני

קובץ אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית? חלק ראשון
קובץ הפעלים החריגים  באנגלית מחולקים לקבוצות להקלת הלמידה

פעלים שבהם

לא מכפילים

עיצור אחרון 

  הפעלים החריגים  באנגלית

מחולקים לקבוצות

להקלת הלמידה

אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית?

חלק ראשון