מבנה המשפט וחלקי הדיבר - ערכה להרכבת משפטים

מבנה המשפט וחלקי הדיבר - ערכה להרכבת משפטים

₪120.00מחיר

ערכת פעילות ללימוד ותרגול מבנה המשפט וחלקי הדיבר

מתאים לכיתות ו'-ח'

כ- 1000 כרטיסיות מילים לבניית משפטי חיוב, שלילה ושאלה

בזמני הווה, עבר ועתיד, תוך שימוש בחלקי הדיבר השונים.

הערכה כוללת כרטיסי עזר תומכי זיכרון ודפי עבודה.

1000 color coded word cards.

Have your students arrange the words to make grammatically correct sentences!

The kit of cards contains:

•Four parts of speech

    Nouns (singular and plural)

    Verbs (V1, V1+s, V2, V+ing)

    Adjectives

    Adverbs

•Four tenses in positive, negative and question forms

    Present Simple (including the verb Be)

    Present Progressive

    Past Simple (including the verb Be)

    Future

•Wh question words

•Time Expressions

•a, an, the, some

•Subject and Object Pronouns

•Possessive Adjectives

•Prepositions

•Conjunctions

•Punctuation

Also attached:

•Six bookmarks with sentence structures of tenses.

•Worksheets on Parts of Speech.

אייקון וואטסאפ
אייקון מעטפה לשליחת מייל
אייקון טלפון
אייקון פייסבוק - אורלי גור

כל הזכויות שמורות לאורלי גור | orlygur@zahav.net.il | 052-3933900

עיצוב האתר: ענת בילינסון