top of page
משחק רביעיות - חוקי הקריאה - חוקי עיצורים 3

משחק רביעיות - חוקי הקריאה - חוקי עיצורים 3

₪18.00מחיר

מוצר דיגיטלי המיועד להדפסה. הקובץ יהיה זמין להורדה מייד לאחר הרכישה.

המשחק מתאים לתלמידי כיתה ד' ומעלה.

 

סדרה של 7 משחקי רביעיות ללימוד ותרגול חוקי הקריאה:

בכל משחק 10-12 רביעיות כרטיסים. כל רביעייה מלמדת צליל אחד של אחד מחוקי הקריאה.

 

מה תקבלו?

כל משחק הוא בעצם יחידת לימוד קטנה הכוללת:

 • הדגשה ויזואלית על קלפי המשחק של האותיות המרכיבות כל צליל על מנת לחזק את הזיכרון וההפנמה של הקשר בין צירוף האותיות לצלילים.
 • רשימת מילים ופירושיהן צמודה לכל משחק כדי שלמילים תהיה משמעות.
 • משחקים מקוונים של אוצר המילים שבמשחק. מנצלים את האפשרות להרחיב את אוצר המילים!
 • הקלטת הקראה של המילים בכל משחק להבטחת הגייה נכונה של הצלילים.

 

אלו המשחקים בסדרה:

 

Reading Rules card games - A set of 7 games

 • Reading Rules – Consonants 1 - Soft and Hard C and G.
 • Reading Rules – Consonants 2 - Consonant digraphs.
 • Reading Rules – Consonants 3 - Silent letters and final sounds.
 • Reading Rules – Vowels 1 - Short vowels and Silent E.
 • Reading Rules – Vowels 2 - Long vowels.
 • Reading Rules – Vowels 3 - Long vowels.
 • Reading Rules – Vowels 4 - R Controlled vowels.

Each game contains 10-12 sets of four cards.

bottom of page