The Noun - Non Count Noun - Level 1

The Noun - Non Count Noun - Level 1

₪66.00מחיר

מוצר דיגיטלי המיועד להדפסה או לצפייה במסך המחשב/הטאבלט/הסמארטפון. הקובץ יישלח במייל מייד לאחר הרכישה.

חוברת בת 18 עמודים הכוללת את חוקי הדקדוק של שמות עמם ספירים ולא ספירים באנגלית.

החוברת בפורמט PDF - להדפסה ושימוש מיידיים.

ניתן לכרוך את החוברת לאחר ההדפסה, או להשתמש בדפים בודדים בכל פעם.

ניתן גם להקרין על מסך כיתתי או מסך מחשב, טאבלט או סמארטפון ובכך להוסיף מימד לחווית הלמידה.

 

בחוברת תמצאו את החוקים השייכים לנושא, מוגשים בתבניות צבעוניות שקל לזכור אותן.

לאחר כל נושא ישנם דפי עבודה, ובסוף החוברת - פתרונות דפי העבודה, כך שהתלמיד יכול לבדוק את עצמו ולתקן.

מתאים לתלמידי כיתות ה'-ח', אך גם לתלמידי כיתות גבוהות יותר המעוניינים לחזור על חוקי הדקדוק באנגלית.

 

לחצו כאן לקבלת דפים לדוגמא מתוך החוברת.

 

החוברת מתאימה לתלמידי כיתה ו' ומעלה.

 

סדרת חוברות הדקדוק כוללת כרגע גם את החוברות:

1. Plural of Nouns - שם העצם ביחיד וברבים

3. Pronouns and Possessive Form.

החוברות הבאות יעלו בהמשך:

4. Present Simple, Present Progressive and Stative Verbs

5. Past Simple and Past progressive

6. Future Forms

7. Adjectives and Adverbs

8. Modals

9. Passive

10 Perfect Tenses

ועוד....