top of page
כרטיסיות למידה - חוקי הקריאה

כרטיסיות למידה - חוקי הקריאה

₪36.00מחיר

מוצר דיגיטלי המיועד להדפסה או לצפייה במסך המחשב/הטאבלט/הסמארטפון. הקובץ יישלח במייל מייד לאחר הרכישה.

הפעילות מתאימה לתלמידי כיתה ד' ומעלה בשלב רכישת חוקי הקריאה, ותואמת את החוקים המוצגים החוברת "חוקי הקריאה באנגלית".

20 זוגות כרטיסים צבעוניים (ס"ה 40 כרטיסים) לימוד חוקי הקריאה.

בכל זוג, על כרטיס אחד כתוב אחד החוקים, ועל הכרטיס השני כתובות מילים המדגימות את החוק.

הראו לתלמידים את המילים – והם יבחרו את הכרטיס עליו כתוב החוק המתאים, או בקשו מהם לומר את החוק.

בדרך הפוכה: הראו לתלמידים כרטיס שעליו כתוב חוק, והם יאמרו את המילים המדגימות את החוק, או יבחרו בכרטיס המתאים.

 

bottom of page