אייקון וואטסאפ
אייקון מעטפה לשליחת מייל
אייקון טלפון
אייקון פייסבוק - אורלי גור

כל הזכויות שמורות לאורלי גור | orlygur@zahav.net.il | 052-3933900

עיצוב האתר: ענת בילינסון

רשימות מילים ופעלים 

קובץ פעלים שבהם לא מכפילים עיצור אחרון

Gerunds and Infinitives

קובץ פעלים שבהם לא מכפילים עיצור אחרון

פעלים שבהם

לא מכפילים

עיצור אחרון 

קובץ הפעלים החריגים  באנגלית מחולקים לקבוצות להקלת הלמידה

  הפעלים החריגים  באנגלית

V1-V2

מחולקים לקבוצות

קובץ הפעלים החריגים  באנגלית מחולקים לקבוצות להקלת הלמידה

  הפעלים החריגים  באנגלית

V1-V2-V3

קובץ אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית? חלק שני

אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית?

חלק שני

קובץ אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית? חלק ראשון

אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית?

חלק ראשון

קובץ אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית? חלק שני

Stative Verbs

קובץ אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית? חלק ראשון

Stative Verbs

למתחילים