רשימות פעלים להורדה בחינם

קובץ פעלים שבהם לא מכפילים עיצור אחרון

Gerunds and Infinitives

קובץ פעלים שבהם לא מכפילים עיצור אחרון

פעלים שבהם לא מכפילים עיצור אחרון 

קובץ הפעלים החריגים  באנגלית מחולקים לקבוצות להקלת הלמידה

  הפעלים החריגים  באנגלית V1-V2

מחולקים לקבוצות

קובץ הפעלים החריגים  באנגלית מחולקים לקבוצות להקלת הלמידה

  הפעלים החריגים  באנגלית

V1-V2-V3

קובץ אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית? חלק שני

Stative Verbs

קובץ אנגלית אמריקנית או אנגלית בריטית? חלק ראשון

Stative Verbs

למתחילים

אייקון וואטסאפ
אייקון מעטפה לשליחת מייל
אייקון טלפון
אייקון פייסבוק - אורלי גור

כל הזכויות שמורות לאורלי גור | orlygur@zahav.net.il | 052-3933900

עיצוב האתר: ענת בילינסון