וידאו

אורלי גור

מורה לאנגלית ומומחית להוראה מתקנת באנגלית

Present Simple

The Verb BE

 

My Name Is Tammy

Present Simple

Dana's Day

Present Progressive

Shopping with Sandy

Past Simple

Diana's Birthday