top of page

התקשרו עכשיו!

English with Orly

בית ספר מקוון לאנגלית 
וחנות למוצרי לימוד אנגלית

ילדים לומדים בספרייה

עזרה ותגבור למתקשים באנגלית

קידום והעשרה למצליחים באנגלית

ילדה לומדת בשיעור מקוון
ילד מצליח בלימודים עם מחשב

חנות המשחקים ועזרי הלמידה

קבוצת ילדים לומדים בכיתת מחשבים
ילדים משחקים בבריכת כדורים

שליטה באנגלית 
המפתח להצלחה בעתיד ילדיכם

שיעורים פרטיים ב"זום" אחד-על-אחד

שיעורי הוראה מתקנת באנגלית

ב"זום"

הקנייה ותירגול של  אסטרטגיות למידה באנגלית

עבודה עם תוכנות הוראה ייעודיות ומתקדמות

תרגילים מקוונים ומשחקי למידה ממוחשבים

חנות דיגיטלית לחוברות עבודה, משחקים ועזרים

bottom of page