אוצר מילם - דפים להורדה בחינם

British or American?

Part 1

British or American?

Part 2

The Days of the Week

The Weather

The World

The Numbers

The Body

The Colors

הבנת הוראות

The Numbers

The Body

The Colors